bodoh

Maksud bodoh bukanlah tidak tahu atau tidak pandai. Maksud bodoh yang sebenar adalah terus buat perkara sama dan mengharapkan hasil yang berbeza. Sudah sampai masanya untuk cuba buat sesuatu dengan cara yang berbeza. Bukan sekadar berbeza tapi ia mestilah logik, boleh diterima dan mampu untuk terus berdaya.

Sebelum diterima, ia mesti melalui proses penilaian berdasarkan fakta dan pengalaman. Banyakkan bertanya here and there sebab pokok pangkalnya kita mahu berhenti buat perkara sama.