manners maketh man

Orang Melayu adalah bangsa yang penuh sopan santun. Zaman moden ni kita panggil ‘common sense’. Jadi bangsa Melayu adalah bangsa yang penuh dengan budaya, sopan santun dan juga common sense. Bangsa Melayu juga adalah bangsa yang berperangai elok.